Najnowsze tematy

Popularne

Eksmisja a lokal zastępczy

Eksmisja  to usunięcie lokatora z zajmowanego mieszkania lub domu na podstawie wyroku orzekającego eksmisję. Eksmisja może być przeprowadzona jedynie wtedy, gdy osoba zajmująca daną nieruchomość nie ma do niej tytułu prawnego, na przykład w wypadku samowolnego zajęcia lokalu, wypowiedzenia umowy najmu albo, w szczególnych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia najemcy na przykład wtedy, gdy zajmowany budynek grozi zawaleniem lub wymaga kapitalnego remontu niemożliwego do przeprowadzenia gdy budynek jest zamieszkały.

 

Podstawą prawną eksmisji jest dotyczący ochrony własności art. 222 § 1 Kodeksu Cywilnego. Głosi on, że właściciel danej rzeczy, na przykład lokalu może żądać od osoby, która tej rzeczy używa- na przykład zajmuje lokal, ażeby rzecz została mu zwrócona- czyli lokal zwolniony.


Inną prawną podstawą do eksmisji jest tryb powództwa o ochronę naruszonego posiadania. Skutki są podobne choć oparte na zupełnie innych przesłankach, ochrona naruszonego mienia chroni faktyczny stan posiadania a nie dotyczy uprawnień wynikających z określonego prawa.


Orzeczenie o eksmisji wydać może jedynie sąd- właściciel lokalu bez wyroku sądu nie może usunąć nas z mieszkania, bez wyroku sądu komornik nie może przystąpić do wykonywania eksmisji.


Od 2005 roku w Polsce nie jest możliwa budząca tyle emocji i kontrowersji w latach dziewięćdziesiątych eksmisja na bruk. Sąd wraz z orzeczeniem eksmisji przyznaje prawo do lokalu socjalnego, który musi nadawać się do zamieszkania ze względu na stan techniczny i wyposażenie choć może być lokalem o obniżonym standardzie.

 

Lokal socjalny dla jednej osoby musi mieć co najmniej dziesięć metrów kwadratowych, jeśli będzie zamieszkiwać go kilka osób powierzchnia przypadająca na osobę nie może być mniejsza niż pięć metrów kwadratowych.

 

Jeśli dłużnik nie może znaleźć sobie mieszkania zapewnienie lokalu socjalnego leży w obowiązkach gminy, jeśli czasowo nie dysponuje ona wolnymi lokalami socjalnymi komornik musi wstrzymać się z egzekucją do czasu znalezienia takiego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
Regulacje co do umowy najmu lokalu socjalnego zawierają artykuły 22- 25 czwartego rozdziału ustawy o ochronie praw lokatorów z 2001 roku.

AJ