Najnowsze tematy

Popularne

Tajemnica późniejszej emerytury

Oczywistością jest, że im dłużej będzie się pracować tym większą otrzyma się emeryturę. Dla młodego pokolenia problem wydaje się odległy, ale i tak widząc upokarzające kwoty emerytury, jakie otrzymuje dziadek czy babcia już teraz młodzi ludzie zakładają, że będą długo pracować i odkładać na swoją emeryturę na własną rękę.


Obecnie trwają dyskusje na temat zapowiedzi rządu odnośnie wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Zmiany nastąpią także odnośnie emerytur służb mundurowych, ponieważ planowane jest zlikwidowanie odrębnego systemu emerytur dla tych służb. Zwolennicy podniesienia wieku emerytalnego pokazują na konieczność wydłużenia okresu w którym aktywnie pracuje się zawodowo.

 

W obszarze zmian odnośnie emerytur panuje zgoda wśród ekspertów i przedstawicieli związków zawodowych, że w kwestii rzeczywistego przejścia na emeryturę po osiągnięciu określonego wieku powinni decydować pracownik wraz z pracodawcą.

 

Istotne jest, że wiek emerytalny powinien być elastyczny, zaś sami zainteresowani powinni mieć prawo wyboru czy chcą pobierać emeryturę z ZUS czy także z OFE.


Zdecydowana większość ekspertów opowiada się za utrzymaniem prawa do minimalnej emerytury co tłumaczy się koniecznością zabezpieczenia socjalnego obywateli.

 

To, co jest problematyczne w tej sytuacji to bardzo niska wysokość minimum świadczeń emerytalnych co jest główny powodem niezadowolenia starszej części społeczeństwa.

 

Autor: Roma