Najnowsze tematy

Popularne

Nowe propozycje odnośnie polskich emerytur

Z ostatnich doniesień Pulsu Biznesu wynika, że powstają dwa konkurencyjne w stosunku do siebie projekty dotyczące zmian w zakresie funduszy emerytalnych, z których jednym zajmuje się minister pracy Jolanta Fedak, zaś drugim doradca premiera Michał Boni. Projekt minister pracy proponuje obniżenie składki trafiającej do OFE z dotychczasowych 7,3 % do 3%, a także zniesienie obowiązku przynależności do funduszu oraz możliwość wycofania się z funduszu.

Zupełnie odmienne zdanie ma Michał Boni, który uważa, że składki nie należy obniżać, ale efektywniej dysponować posiadanymi środkami finansowymi. Powinna według niego nastąpić poprawa efektywności systemu, a nie ograniczenie kapitału, jaki spływa do funduszy emerytalnych.

Boni proponuje także wprowadzenie tak zwanych subfunduszy, które byłyby dopasowane do wieku osób oszczędzających, tak aby zabezpieczyć się przed ewentualnym kryzysem finansowym.

Przygotowywany przez doradcę premiera projekt ma być gotowy w swej ostatecznej formie do końca wakacji. Jak zwykle gorące dyskusje prowadzone są na temat propozycji wydłużenia wieku emerytalnego.

Według danych między innymi ZUS, Polacy z chęcią idą na wcześniejsze emerytury i to zjawisko dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jest to zjawisko negatywne, które sprawia, że Polska jest krajem z najmłodszymi emerytami w całej Unii.

 

Autor: Roma