Najnowsze tematy

Popularne

Prawo do emerytury dla osób pracujących

Bardzo ważną informacją dla osób, które w momencie przejścia na emeryturę planują dalej pracować u swojego obecnego pracodawcy, jest kwestia planowanej nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z założeniami planuje się powrót do stanu sprzed 2009 r. kiedy to pracownik, który przechodził na emeryturę chcąc nadal pracować u swego pracodawcy, musiał najpierw rozwiązać umowę o pracę, a następnie zawrzeć ją ponownie.

 

Chodzi o tutaj o zachowanie prawa do świadczeń emerytalnych, bowiem zgodnie z planowanymi przepisami, w momencie kiedy takie rozwiązanie nie nastąpi, pracownikowi nie przysługują prawo do pobierania emerytury. Od wysokości wynagrodzenia jednak zależy czy taki pracownik będzie mógł pobierać całą emeryturę, pewną jej część czy też prawo do wypłaty emerytury, będzie czasowo zawieszone.

 

Obecnie wypłata emerytury ulega zawieszeniu w momencie osiągnięcia przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, jakie wyliczone jest dla danego kwartału. Omawiane zmiany będą dotyczyć osób, które ukończyły odpowiednio 60 lat kobiety i 65 mężczyźni.

 

Te ograniczenia w prawie do wypłaty emerytury nie były stosowane zaledwie od 2009 r., jednak teraz zgodnie z przedstawioną koncepcją planowy jest powrót do dawnych rozwiązań w tym zakresie.

 

Autor: Roma