Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku

Waloryzacja 2015 - sprawdź co się zmieni. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba emerytów przestała wzrastać pomimo starzejącego się społeczeństwa. W kwietniu 2014 roku emerytury otrzymywało 4,94 mln osób i to jest tyle co w lutym 2009 roku.

 

waloryzacjaJest to efektem wprowadzenia reform, ograniczających liczbę osób uprawnionych do wcześniejszych emerytur, z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, oraz podniesienie wieku emerytalnego.

Daje to spore oszczędności finansowe ZUS-owi.


Jak co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 marca zwaloryzował świadczenia wypłacane przez ZUS według wskaźnika waloryzacji wynoszącym 100,68 %.


Podwyżka nie jest niższa niż:

  • 36 złotych, w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
  • 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.


W projekcie budżetu na 2015 rok, rząd przyjął średnioroczny wzrost cen towarów i usług na poziomie  1,2 %, oraz wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości 4,3 %.

Większości emerytów i rencistów nie dotyczy wzrost wynagrodzeń, ale inflacja obejmie wszystkich i odbije się na poziomie życia. Pomiędzy wskaźnikiem waloryzacji 100,68 %, a poziomem inflacji 101,2 %  różnica wynosi  0,52 %  - tyle też każdy emeryt  i rencista straci na świadczeniu.