Najnowsze tematy

Popularne

Świadczenie przedemerytalne na nowych zasadach

Prawo do świadczenia przedemerytalnego stwierdza ZUS. Sprawdź kiedy przysługuje ono pracownikowi zwolnionemu z zakładu pracy i jak możesz na tym skorzystać.


Prawo do świadczenia przedemerytalnego na nowych zasadach przysługuje pracownikom, którzy zostali zwolnieni:

  • z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy,

okres zatrudnienia nie krótszy niż  6 miesięcy,  
wiek: 56 lat ? kobieta, okres uprawniający do emerytury co najmniej 20 lat,
wiek: 61 lat ? mężczyzna, okres uprawniający do emerytury co najmniej 25 lat,

  • z przyczyn dotyczących zakładu pracy:

okres zatrudnienia nie krótszy niż  6 miesięcy,  
wiek: 55 lat - kobieta, okres uprawniający do emerytury co najmniej 30 lat,
wiek: 60 lat - mężczyzna, okres uprawniający do emerytury co najmniej 35 lat,

swiadczeniaOraz pracownikowi, który wykonywał pracę przy produkcji wyrobów azbestowych, osobie, która przestała prowadzić działalność gospodarczą z powodu upadłości oraz byłym rencistom.

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia przedemerytalnego jest konieczność: nabycia prawa i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 6 miesięcy (nie można odmówić bez uzasadnionej przyczyny propozycji zatrudnienia, prac interwencyjnych lub robót publicznych), oraz złożenia wniosku o przyznanie świadczenia do 30 dni od dnia, w którym urząd pracy wydał dokument o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy,

Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi obecnie 1027,39 zł brutto.