Najnowsze tematy

Popularne

Aktualności emerytalne, informacje z kraju. Ważne dla emerytów.

Własna działalność gospodarcza a emerytura

Wielu emerytów nie czuje się na tyle źle, żeby przesiadywać pod kominkiem w ciepłych kapciach. Chcą pozostawać aktywni zawodowo, gdyż to daje im satysfakcję, ale też dodatkowe źródło pieniędzy, co w przypadku znacznej części emerytów jest argumentem przeważającym szalę decyzji.

Jedną rzeczą, która zdecydowanie utrudnia seniorom życie, to zawieszenie świadczenia emerytalnego, w momencie gdy dana osoba zarobi więcej, niż przewiduje ustawa. Emeryt prowadzący własną działalność gospodarczą nie musi martwić się o zawieszenie emerytury z powodu zbyt wysokich zarobków. Niestety nie dotyczy to emerytów zatrudnionych u kogoś.

Więcej..

 

Filary emerytalne -I,II,III filar

Emerytura (dawniej określana też jako renta starcza) to specjalne świadczenie pieniężne na rzecz osób starszych, które utraciły już ze względu na wiek prawo do wykonywania pracy zarobkowej. Środki, jakie uzyskują osoby te z tytułu emerytury, mają zapewnić im byt na odpowiednim poziomie - zwłaszcza wtedy, gdy nie będą już one w stanie pracować, lub też osiągną właściwy dla przejścia w stan emeryta wiek.

Emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły określony wiek tak zwany wiek emerytalny (u kobiet jest to na ten moment 60 rok życia u mężczyzn 65) oraz które przepracowały określony okres czasu i mogą to udokumentować.

Więcej..