Najnowsze tematy

Popularne

Aktualności emerytalne, informacje z kraju. Ważne dla emerytów.

Waloryzacja 2010

Na informacje o tym, jaka będzie w bieżącym, 2010 roku waloryzacja czeka prawie 9,5 miliona osób na emeryturze oraz rencie. Waloryzacja obejmuje zarówno rencistów czy emerytów, którzy otrzymują pieniądze z ZUS-u, KRUS-u czy funduszy przewidzianych dla służb mundurowych. Przyszłoroczna waloryzacja ma nastąpić w marcu 2011 r.

Samo założenie corocznej waloryzacji ren i emerytur wynika z konieczności wyrównania ich stawek tak, aby emeryci i renciście nie tracili na podwyżkach.

Więcej..

 

Kiedy zostać emerytką?

Trwające od dłuższego czasu dyskusje na temat wieku emerytalnego wywołują gorące emocje, zarówno wśród samych zainteresowanych, jak i wśród reszty społeczeństwa. Temat jest tak istotny, że nikt, kto znajduje się w grupie osób pracujących, w tym osób zbliżających się do wieku emerytalnego nie pozostaje obojętny.

Dyskusję zwolenników i przeciwników zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jeszcze podgrzało orzeczenie wydane w tej sprawie przez Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że zróżnicowanie w zakresie wieku kobiet i mężczyzn w odniesieniu do czasu, kiedy przechodzi się na emeryturę jest zgodny z konstytucją.

Więcej..

 

Szacunek dla seniorów

Nareszcie zaczyna się dostrzegać znaczenie osób starszych w szerokim kontekście społecznym. Dowodem na to są organizowane w Poznaniu targi dla seniorów, które są pierwszą tego rodzaju imprezą w Polsce.

 

To ewidentne wyjście szeroko pojętego biznesu naprzeciw potrzebom polskich seniorów, bowiem na Targach zostanie przedstawiona oferta firm, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby osób starszych.

Zmieniony (Piątek, 09 Lipiec 2010 08:04)

Więcej..

 

Upowszechnienie systemu emerytur

Stale gorącym tematem odnośnie hasła emerytura jest konieczność upowszechnienia systemu emerytur. Według ekspertów zmiany powszechnego systemu emerytalnego poprzez włączenie do systemu specjalnych grup zawodowych a mianowicie rolników i służb mundurowych, czyli między innymi policji i wojska, będzie procesem dość skomplikowanym.

Sama reforma KRUS będzie wymagać bardzo wielkiej elastyczności w zakresie zmian systemowych. Z założenia też wiadomo, że będzie to proces długotrwały i trudny w realizacji. Likwidacja uprzywilejowanych systemów emerytalnych ujawni bowiem rzeczywisty koszt takich emerytalnych przywilejów, jakie obciążają rokrocznie budżet państwa.

Więcej..

 

Nowe propozycje odnośnie polskich emerytur

Z ostatnich doniesień Pulsu Biznesu wynika, że powstają dwa konkurencyjne w stosunku do siebie projekty dotyczące zmian w zakresie funduszy emerytalnych, z których jednym zajmuje się minister pracy Jolanta Fedak, zaś drugim doradca premiera Michał Boni. Projekt minister pracy proponuje obniżenie składki trafiającej do OFE z dotychczasowych 7,3 % do 3%, a także zniesienie obowiązku przynależności do funduszu oraz możliwość wycofania się z funduszu.

Zupełnie odmienne zdanie ma Michał Boni, który uważa, że składki nie należy obniżać, ale efektywniej dysponować posiadanymi środkami finansowymi. Powinna według niego nastąpić poprawa efektywności systemu, a nie ograniczenie kapitału, jaki spływa do funduszy emerytalnych.

Więcej..

 

Tajemnica późniejszej emerytury

Oczywistością jest, że im dłużej będzie się pracować tym większą otrzyma się emeryturę. Dla młodego pokolenia problem wydaje się odległy, ale i tak widząc upokarzające kwoty emerytury, jakie otrzymuje dziadek czy babcia już teraz młodzi ludzie zakładają, że będą długo pracować i odkładać na swoją emeryturę na własną rękę.


Obecnie trwają dyskusje na temat zapowiedzi rządu odnośnie wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Zmiany nastąpią także odnośnie emerytur służb mundurowych, ponieważ planowane jest zlikwidowanie odrębnego systemu emerytur dla tych służb. Zwolennicy podniesienia wieku emerytalnego pokazują na konieczność wydłużenia okresu w którym aktywnie pracuje się zawodowo.

Więcej..

 

Eksmisja a lokal zastępczy

Eksmisja  to usunięcie lokatora z zajmowanego mieszkania lub domu na podstawie wyroku orzekającego eksmisję. Eksmisja może być przeprowadzona jedynie wtedy, gdy osoba zajmująca daną nieruchomość nie ma do niej tytułu prawnego, na przykład w wypadku samowolnego zajęcia lokalu, wypowiedzenia umowy najmu albo, w szczególnych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia najemcy na przykład wtedy, gdy zajmowany budynek grozi zawaleniem lub wymaga kapitalnego remontu niemożliwego do przeprowadzenia gdy budynek jest zamieszkały.

Więcej...

 
Więcej artykułów…