Najnowsze tematy

Popularne

Dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji

Jak i gdzie funkcjonują uniwersytety III wieku?

Moda na tworzenie uniwersytetów przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku narodziła się we Francji. Pierwsza placówka tego typu powstała tam już w 1973r. Głównym celem jej działania miała być wielowymiarowa aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym, dzięki której można opóźnić pojawianie się objawów starzenia. Ponadto, podnosi się komfort psychiczny odbiorców.

 

Kursy i szkolenia - aktywizacja osób starszych

Starsze osoby wcale nie muszą być skazane na banicję poza granicę społeczeństwa. To, jak będą traktowani w dużej mierze zależy od nich samych. Jeśli ktoś zamyka się szczelnie w swoim domu,  wychodzi z niego tylko w razie poważnej potrzeby i nie utrzymuje z nikim bliższych kontaktów, sam skazuje się na wyobcowanie. Na szczęście coraz więcej starszych osób nie godzi się na taki los i podejmuje aktywne działania, żeby go zmienić.

 

Podnoszenie kwalifikacji a praca dla emeryta

Podnoszenie kwalifikacji jest jednym z ważnych elementów konkurencyjności pracownika na rynku pracy. Chęć szkoleń to dla pracodawcy sygnał, że pracownikowi zależy na ciągłym doskonaleniu, że jest ambitny i pełen zapału, żeby zdobywać nowe doświadczenie. To często sygnał, że w taką osobę warto zainwestować i na przykład powierzyć jej jakieś nowe, bardziej odpowiedzialne zadanie.


Szczególną grupę pracowników stanowią emeryci, jako grupa mająca nieco inne uprawnienia niż pozostali pracownicy. Osoba, która posiada już uprawnienia emerycie, ale która w dalszym ciągu pracuje zawodowo, powinna szczególnie dbać o swój samorozwój zawodowy.

 

Nauka obsługi komputera szansą na pracę

Trendy demograficzne oraz zmiany jakie następują w potrzebach rynku pracy powodują, że w cenie zaczynając być osoby w wieku dojrzałym. Statystyczny polski emeryt to osoba, która ma dużo czasu, chęci i energii do działania.

Spadek aktywności polskich emerytów spowodowany jest obniżeniem stopy życiowej w związku z niższymi dochodami na emeryturze. Dlatego też statystyczny polski emeryt zamiast wykorzystać czas emerytury na samorozwój w wyniku poznawana nowych rzeczy, ogranicza swe zajęcia i zainteresowania. Ograniczenia w zakresie środków finansowych powodują, że nawet jeśli chciałby zdobyć nowe umiejętności, nie ma na to pieniędzy.

 

Bezpłatne szkolenia internetowe dla emerytów

Emerytura na ogół kojarzy nam się z pewnym popadaniem w marazm i otępienie, które utrzymuje się potem przez długie lata. Myśląc "emeryt", widzimy starszego, na ogół biednego, człowieka poruszającego się ledwo co, o lasce i zrzędzącego na młodsze pokolenie.

"Emerytka" z kolei to dla nas babcia w ciepłych kapciuszkach dziergająca sweterki na drutach. I tu wychodzi na jaw błędne myślenie społeczeństwa. Otóż współczesny emeryt ma wiele możliwości na twórcze i konstruktywne spędzanie swojego wolnego czasu, jeśli tylko ma na to ochotę.