Najnowsze tematy

Popularne

Świetna reklama produktu a fakty

Każda reklama ma swego odbiorcę, swoją konkretną grupę osób do której jest skierowana. Jest to uwarunkowane wspólnymi cechami członków danej grupy, wspólnymi problemami, poczuciem tożsamości na określonych polach. Wszystko to wykorzystują twórcy reklam, aby skuteczniej dotrzeć do docelowego odbiorcy i zachęcić go do zakupu reklamowanych produktów.

Tworzony jest profil konsumenta uwzględniający jego wiek, płeć, wykształcenie, dochód, itd., wszystko to w efekcie tworzy kategorię konsumentów. Jedną z wielu grup odbiorców tworzą emeryci. Jest to charakterystyczna grupa osób, nie są już aktywne zawodowe, ale które są jeszcze w pełni chęci do życia.
Każda reklama skierowana do emerytów jest stworzona w ten sposób, aby odpowiedzieć na ich potrzeby a jednocześnie spowodować by oferowany produkt odebrali jaki bardzo atrakcyjny i koniecznie im potrzebny.

 

Reklama pokazuje cudowny świat i przedstawia przekonywujące argumenty, czasami zupełnie sprzeczne, przemawiające za zakupieniem danego produktu.

 

Emeryt, w osobie występującej w spocie reklamowym widzi swoje odbicie, a ponieważ jest to wizerunek pozytywny, budzący chęć dorównania, czasami poczucie wspólnoty, zatem bardzo łatwo skłonić taką osobę do zakupu jakiego super specyfiku na wieczną młodość.

 

Osoby starsze często ulegają manipulacjom reklamowym, odnosząc zupełnie mylne wrażanie, że jest to jakaś forma dbałości o nich, albo forma zainteresowania ich losem, na co trzeba koniecznie odpowiedzieć. W ostatnim czasie widzowie raczeni są reklamą loterii, gdzie aktor znany z roli księdza w jednym z popularnych seriali, namawia do kupienia losu. I pewnie część jego wiernych parafian telewizyjnych ulegnie i wyśle smsa. To jest właśnie siła oddziaływania reklamy i jednocześnie dowód na jej złudność.

 

Osoba, która dla wielu osób jest serialowym księdzem jest gwarantem tego, że to na pewno uczciwa reklama. Tym czasem to bardzo sprytny sposób dotarcia do określonej grupy konsumentów.
Należy uważać na reklamy wszelkiego rodzaju cudownych środków farmaceutycznych odmieniających życie i likwidujących wszystkie problemy.

Reklamy pokazują wspaniały świat, ale jakkolwiek ta wizja nie byłaby pociągając jest to świat nierealny, należy zatem brać poprawę na treści przekazywane za pomocą reklamy. Najważniejszy jest zdrowy rozsadek, jak we wszystkim zresztą.