Najnowsze tematy

Popularne

Prawne przywileje emeryta - co Ci się należy, a co nie?

Abonament RTV - kto jest z niego zwolniony?

Konieczność płacenia abonamentu radiowo telewizyjnego budzi wiele gorących dyskusji. Zgodnie z ostatnimi informacjami zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu, będą najniżej uposażone grupy w społeczeństwie, czyli emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne.

 

Kiedy to jednak nastąpi nie do końca wiadomo, ponieważ dalej nie ma podpisanej przez prezydenta ustawy regulującej nowe przepisy. Istotne w tej sytuacji jest to, że wszystkie uprzywilejowane grupy nadal powinny opłacać abonament radiowo - telewizyjny.Senat realizując zadania związane ze zmianą ustawy o opłatach abonamentowych rozszerzył w znaczący sposób liczbę osób, które nie muszą płacić tak zwanego podatku telewizyjnego.

Więcej..

 

Ochrona przedemerytalna w pracy

Problematyka tak zwanej wcześniejszej emerytury to problematyka, która od dłuższego czasu nie schodzi z ust specjalistów od prawa pracy. Co jakiś czas przepisy dotyczące tego, komu przysługuje prawo do tak zwanej wcześniejszej emerytury zmieniają się.Dlatego też w polskim prawodawstwie w branży prawa pracy, pojawiła się opcja tak zwanej ochrony przedemerytalnej. Pojęcie to oznacza, że obecnie pracodawca zatrudniający daną osobę na konkretnym stanowisku, nie może jej wypowiedzieć pracy w okresie dłuższym niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Więcej..