Najnowsze tematy

Popularne

Abonament RTV - kto jest z niego zwolniony?

Konieczność płacenia abonamentu radiowo telewizyjnego budzi wiele gorących dyskusji. Zgodnie z ostatnimi informacjami zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu, będą najniżej uposażone grupy w społeczeństwie, czyli emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne.

 

Kiedy to jednak nastąpi nie do końca wiadomo, ponieważ dalej nie ma podpisanej przez prezydenta ustawy regulującej nowe przepisy. Istotne w tej sytuacji jest to, że wszystkie uprzywilejowane grupy nadal powinny opłacać abonament radiowo - telewizyjny.Senat realizując zadania związane ze zmianą ustawy o opłatach abonamentowych rozszerzył w znaczący sposób liczbę osób, które nie muszą płacić tak zwanego podatku telewizyjnego.

 

W tej chwili nie muszą go płacić po 75 roku życia oraz osoby posiadające I grupę inwalidztwa, z określonymi rodzajami schorzeń wzroku i słuchu. Aby uzyskać zwolnienie z opłat należy na poczcie złożyć specjalne oświadczenie.

 

W momencie wejścia w życie ww. ustawy z tego przywileju będą mogły skorzystać emeryci, którzy ukończyli 60 rok życia, których emerytura nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto uprzywilejowani będą także renciści niezdolni do pracy, osoby bezrobotne oraz te które posiadają prawo do pobierania świadczeń socjalnych i przedemerytalnych.

 

Sprawa zwolnień z abonamentu dotarła już do Trybunału Konstytucyjnego, który zatwierdził poprawkę Senatu w ramach której ustanowiono nowe, dodatkowe kryteria w zakresie zwolnienia dla emerytów i rencistów z tej opłaty. Miała to na celu zlikwidowanie zjawiska zbyt dużego uprzywilejowania tych grup w odniesieniu do osób, które mają dobrą sytuacje materialną.

 

Pomimo jednak, że fizycznie ustawa już istnieje jednak jej przepisy nie obowiązują do momentu podpisania jej przez prezydenta. Zatem zainteresowanym grupom nie pozostaje nic innego jak tylko cierpliwie czekać i oczywiście regularnie płacić.

 

Zdecydowanie złym pomysłem jest zaprzestanie płacenia w tym momencie, ponieważ pomimo tego, że przepisy te prawdopodobnie wejdą w życie, jednakże do tego momentu stanowią one normalne zobowiązanie. Jeśli ktoś zaprzestanie płacenia może doprowadzić do sytuacji kiedy zostanie to potraktowane jako zadłużenie. Warto więc raczej zapłacić niż potem denerwować się gdy odwiedzi nas komornik.