Najnowsze tematy

Popularne

Zasiłki pielęgnacyjne dla emerytów, dopłaty z budżetu i inne finanse.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Śmierć bliskiej osoby jest dla każdego z nas najbardziej traumatycznym przeżyciem. Szok i zaskoczenie tym faktem powoduje, iż wszelkie sprawy urzędowe związane z pochówkiem zmarłego są dla większości zadaniem ponad siły.

Więcej…

 

Świadczenia przedemerytalne - zasady przyznawania

Świadczenia przedemerytalne to duża pomoc finansowa dla osób, które straciły prace na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jak wiadomo o pracę w naszym kraju nie jest łatwo, szczególnie w czasie rosnącego bezrobocia, a osoby w starszym wieku mają zwykle największe problemy z jej znalezieniem.

Aby świadczenie przedemerytalne zostało nam przyznane musimy spełniać szereg warunków. Przede wszystkim osoba, która stara się o tego typu świadczenie musi być zarejestrowana jako bezrobotna i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy.

Więcej..