Najnowsze tematy

Popularne

Emerytura: jak dorobić, jak oszczędzać?

Chałupnictwo a praca w domu

Jeszcze kilkanaście lat temu dorabianie przez emerytów poprzez chałupnicze prace w domu cieszyło się bardzo dużą popularnością i przy odrobinie wytrwałości można było do małej emerytury dorobić nawet kilkaset złotych. Niestety, czasy się zmieniły i dziś wybierając oferty pracy chałupniczej musimy być niezwykle ostrożni, ponieważ w dużej mierze jest to zwyczajna próba wyzysku człowieka i z prawdziwym dorabianiem nie ma ona nic wspólnego.


"Pracodawcy" zachęcający nas do pracy chałupniczej wykorzystują czysto nieznajomość rynku ze strony emerytów i oferując góry dodatkowych pieniędzy, tak naprawdę - narażają nas częściej na utratę funduszy, niż na ich pozyskiwanie.

 

Filary emerytalne -I,II,III filar

Emerytura (dawniej określana też jako renta starcza) to specjalne świadczenie pieniężne na rzecz osób starszych, które utraciły już ze względu na wiek prawo do wykonywania pracy zarobkowej. Środki, jakie uzyskują osoby te z tytułu emerytury, mają zapewnić im byt na odpowiednim poziomie - zwłaszcza wtedy, gdy nie będą już one w stanie pracować, lub też osiągną właściwy dla przejścia w stan emeryta wiek.

Emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły określony wiek tak zwany wiek emerytalny (u kobiet jest to na ten moment 60 rok życia u mężczyzn 65) oraz które przepracowały określony okres czasu i mogą to udokumentować.

 

Jak napisać testament?

prawo spadkowe,testamentTestament, czyli ostatnia wola to coraz powszechniejszy sposób dysponowania po śmierci dobrami zgromadzonymi za życia. Warto zawczasu pomyśleć o jego napisaniu i odpowiednio zagospodarować środki, którymi dysponujemy.

Jeśli chcemy zadbać o to, by testament, który spiszemy był prawomocny, najlepiej udać się do notariusza.

Testament przyjmuje wtedy formę aktu notarialnego.