Najnowsze tematy

Popularne

Emerytura: jak dorobić, jak oszczędzać?

Jak bezpiecznie zarabiać na walutach?

Niska emerytura czy renta nie pozwalają na wygodne życie po zakończeniu aktywności zawodowej. Niemniej, jeśli emeryt lub rencista posiada pewne oszczędności, wolne środki finansowe może zainwestować. W jaki sposób? Jednym z nich są inwestycje na rynku walutowym. Jak ich dokonywać bez narażania się na nadmierne ryzyko straty części lub całości swojego kapitału inwestycyjnego?

 

Wyprzedaże: oszukaństwo czy sposób oszczędzania?

No właśnie co tak naprawdę myśleć o tych wszystkich wyprzedażach? Czy są one prawdziwą okazją czy naciąganiem klienta na grubą kasę? Co właściwie warto na nich kupować? Zdarzają się wyprzedaże prawdziwe i takie, które są jedynie kreowaniem potrzeb typu ?must have?, na których zarabia głównie sprzedawca.

 

Jak wybrać łóżko rehabilitacyjne dla starszej osoby?

Opieka nad star­szą, scho­ro­waną osobą, która w ogóle, albo pra­wie w ogóle nie wstaje z łóżka czę­sto bywa ciężka i pro­ble­ma­tyczna. Odpo­wied­nio dobrane łóżko reha­bi­li­ta­cyjne może znacz­nie uła­twić wyko­ny­wa­nie nie­zbęd­nych zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych przy cho­rym, a także pozy­tyw­nie wpły­nąć na samo­po­czu­cie i wygodę samego cho­rego. Jakie funk­cje powinno posia­dać łóżko reha­bi­li­ta­cyjne dla star­szej osoby?

 

Tani prąd: czy niska cena zawsze oznacza niskie rachunki?

Czy zawsze warto przedłużać umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii? Jakie haczyki mogą się kryć w proponowanej przez niego niskiej cenie? Czy pozwolić dać mu się zatrzymać, czy też wybrać któregoś z nowych sprzedawców? Prezentujemy zestaw informacji dla wszystkich, którzy się zastanawiają nad przedłużeniem umowy.

 

Świadczenie przedemerytalne na nowych zasadach

Prawo do świadczenia przedemerytalnego stwierdza ZUS. Sprawdź kiedy przysługuje ono pracownikowi zwolnionemu z zakładu pracy i jak możesz na tym skorzystać.

 

Jaki pies dla emeryta?

Wiele osób przechodząc na emeryturę nie potrafi znaleźć sobie miejsca w zaistniałej sytuacji - czują się opuszczeni i samotni, a na "siłę" chcą być potrzebni. Jeżeli w pobliżu zamieszkują wnuki, a dziadkowie mają zdrowie i chęci poświęcać im swój czas, to mają wypełnione dni.

 

Konto dla seniora

Niektóre Polskie banki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych, otworzyły specjalne rachunki dla klientów senioralnych. Warunkiem utworzenia takiego konta jest wiek: minimum 50 lat, a nawet 60 lat - w zależności od banku.

 

Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku

Waloryzacja 2015 - sprawdź co się zmieni. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba emerytów przestała wzrastać pomimo starzejącego się społeczeństwa. W kwietniu 2014 roku emerytury otrzymywało 4,94 mln osób i to jest tyle co w lutym 2009 roku.