Najnowsze tematy

Popularne

Emerytura: jak dorobić, jak oszczędzać?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - podsumowanie 2016

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku już po raz 24 i znów odnotowała wielki sukces! Tym razem zbierano fundusze na zakup ważnych i drogich urządzeń medycznych potrzebnych na oddziałach pediatrycznych, oraz po raz kolejny: na polepszenie jakości opieki medycznej dla seniorów.

 

Jak walczyć z nieuczciwym przedsiębiorcą? Roszczenia grupowe

Mimo istnienia jednostek takich, jak związki zawodowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz jego lokalne podmioty czy szeregu innych instytucji mających odpowiadać za ochronę praw ludności, wiele norm łamanych jest praktycznie każdego dnia. Aby gwarantować ludziom jeszcze lepszą ochronę, prawo zezwala na korzystanie z takich rozwiązań, jak pozew grupowy ? Fundacja Ochrony Zbiorowej jest natomiast jedną z jednostek, które specjalizują się w ich przygotowywaniu.

 

Dziel się swoją opinią! Wypełniaj ankiety i zarabiaj

Chcesz mieć wpływ na jakość produktów i usług, które wybierasz? Wyraź swoje zdanie ? weź udział w badaniach marketingowych i zarabiaj. Panel badawczy ePopulus powstał po to, aby umożliwić producentom i usługodawcom poznanie Twojej opinii na temat ich oferty. To dla nich ważne, dzięki temu mogą stale pracować nad polepszaniem jakości, dostosowując ją do zapotrzebowania odbiorców. Ty z kolei, możesz dotrzeć wprost do firm i mieć bezpośredni wpływ na produkty i usługi, które wybierasz. Twoja opinia jest bardzo ważna, bo to od niej zależą najnowsze trendy na rynku.

 

Jak bezpiecznie zarabiać na walutach?

Niska emerytura czy renta nie pozwalają na wygodne życie po zakończeniu aktywności zawodowej. Niemniej, jeśli emeryt lub rencista posiada pewne oszczędności, wolne środki finansowe może zainwestować. W jaki sposób? Jednym z nich są inwestycje na rynku walutowym. Jak ich dokonywać bez narażania się na nadmierne ryzyko straty części lub całości swojego kapitału inwestycyjnego?

 

Wyprzedaże: oszukaństwo czy sposób oszczędzania?

No właśnie co tak naprawdę myśleć o tych wszystkich wyprzedażach? Czy są one prawdziwą okazją czy naciąganiem klienta na grubą kasę? Co właściwie warto na nich kupować? Zdarzają się wyprzedaże prawdziwe i takie, które są jedynie kreowaniem potrzeb typu ?must have?, na których zarabia głównie sprzedawca.

 

Jak wybrać łóżko rehabilitacyjne dla starszej osoby?

Opieka nad star­szą, scho­ro­waną osobą, która w ogóle, albo pra­wie w ogóle nie wstaje z łóżka czę­sto bywa ciężka i pro­ble­ma­tyczna. Odpo­wied­nio dobrane łóżko reha­bi­li­ta­cyjne może znacz­nie uła­twić wyko­ny­wa­nie nie­zbęd­nych zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych przy cho­rym, a także pozy­tyw­nie wpły­nąć na samo­po­czu­cie i wygodę samego cho­rego. Jakie funk­cje powinno posia­dać łóżko reha­bi­li­ta­cyjne dla star­szej osoby?

 

Tani prąd: czy niska cena zawsze oznacza niskie rachunki?

Czy zawsze warto przedłużać umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii? Jakie haczyki mogą się kryć w proponowanej przez niego niskiej cenie? Czy pozwolić dać mu się zatrzymać, czy też wybrać któregoś z nowych sprzedawców? Prezentujemy zestaw informacji dla wszystkich, którzy się zastanawiają nad przedłużeniem umowy.

 

Świadczenie przedemerytalne na nowych zasadach

Prawo do świadczenia przedemerytalnego stwierdza ZUS. Sprawdź kiedy przysługuje ono pracownikowi zwolnionemu z zakładu pracy i jak możesz na tym skorzystać.