Rewaloryzacja emerytury to proces aktualizacji wartości emerytury w celu uwzględnienia wzrostu cen w gospodarce. Polega to na przeliczeniu emerytury na dzień dzisiejszy, na podstawie wskaźnika inflacji i wzrostu wynagrodzeń od momentu, kiedy emerytura została przyznana lub ostatnio podlegała rewizji.

Co warto wiedzieć o rewaloryzacji emerytur?

W Polsce, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nakłada obowiązek Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej co roku ustalania wskaźnika waloryzacji, który służy do przeliczania emerytur i rent. Wskaźnik ten uwzględnia zmiany inflacji oraz średnie wzrosty wynagrodzeń w danym roku. W wyniku rewizji emerytury i renty zwiększają się o określoną wartość.

Rewaloryzacja emerytur jest ważnym mechanizmem, który pozwala emerytom utrzymać swoją siłę nabywczą na stałym poziomie, pomimo inflacji i wzrostu cen w gospodarce. Dzięki temu emeryci mają zapewnione minimalne dochody na starość, co wpływa na ich jakość życia i umożliwia utrzymanie standardu, do którego są przyzwyczajeni.

Kiedy rząd rewaloryzuje emeryturę?

W Polsce, rząd rewaloryzuje emerytury raz do roku, zwykle w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Rewaloryzacja emerytur jest uzależniona od wskaźnika waloryzacji, który jest ustalany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i uwzględnia zmiany inflacji oraz średnie wzrosty wynagrodzeń w danym roku.

Po ogłoszeniu wskaźnika waloryzacji, emeryci i renciści otrzymują zwiększoną emeryturę lub rentę, a także zwrot niewypłaconych waloryzacji z poprzednich lat. Zwykle, emerytury i renty są wypłacane na nowym poziomie od marca lub kwietnia danego roku.

Warto zaznaczyć, że rząd może podjąć decyzję o dodatkowej rewaloryzacji emerytur, jeśli sytuacja gospodarcza w kraju na to pozwala. W takim przypadku, emeryci i renciści otrzymują dodatkowe zwiększenie swojej emerytury lub renty. Jednakże, decyzja o takiej dodatkowej rewaloryzacji zależy od aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i od decyzji rządu.

Kiedy w Polsce była rewaloryzacja emerytury?

Ostatnia rewaloryzacja emerytur w Polsce miała miejsce w marcu 2022 roku. Wówczas emerytury i renty zostały zwiększone o 4,77%, co było rekordowo wysoką wartością od ponad 30 lat. Decyzja o tak wysokiej rewaloryzacji była uzasadniona inflacją oraz wzrostem wynagrodzeń w 2021 roku, które wynosiły odpowiednio 6,3% i 7,8%.

Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach rewaloryzacje emerytur w Polsce były dość wysokie, w porównaniu do poprzednich lat. W 2021 roku emerytury i renty wzrosły o 3,24%, a w 2020 roku o 3,24%. Wcześniej, w latach 2010-2019, wzrosty te były zwykle niższe i wynosiły średnio około 2% rocznie.

(Visited 25 times, 1 visits today)