Domy tzw. dziennego pobytu i ich popularność

Osoby w jesieni życia, które pożegnały się już z pracą zawodową, wielokrotnie mają do dyspozycji bardzo dużo wolnego czasu. Zadaniem władz, w tym głównie urzędów gminy jest podjęcie starań, by w jakikolwiek sensowny sposób zaopiekować się seniorami. Jednym z najlepszych rozwiązań w tej kwestii jest…

zakładanie domów dziennego pobytu.

Jak wskazuje na to sama nazwa, są to placówki, które sprawują opiekę nad ludźmi starszymi wyłącznie w ciągu dnia. Najczęściej wyznaczane są określone godziny otwarcia pokrywające się ze standardowym dniem pracy, czyli nie przekraczające 8 godzin.

Dotarcie do DDP może odbywać się samodzielnie, choć wiele instytucji stara się organizować bezpłatny transport, by pomagać osobom uzależnionym od pomocy innych w pojawieniu się na zajęciach. Program zajęć w DDP jest zależny od preferencji uczestników.

Bardzo często zależy również od średniej wieku. Ludzie młodsi chętnie sami starają się zorganizować sobie ciekawe zajęcia w czasie wolnym. Natomiast ci starsi, którzy są w jakimś stopniu uzależnieni od opiekunów, wykazują z reguły mniej inicjatywy. To właśnie ich należy dodatkowo zachęcać do aktywności na jakiejkolwiek płaszczyźnie.

Ponadto, program zajęć zależy też od możliwości finansowych DDP. Niemal standardem jest już istnienie w tych placówkach specjalnych sal telewizyjnych, w których seniorzy mogą wspólnie oglądać TV. Poza tym, wiele domów dziennego pobytu oferuje swoje prywatne biblioteczki. Popularnymi rozrywkami są wszelkiego rodzaju gry. DDP zaopatrują się w gry planszowe, towarzyskie, logiczne, które stymulują intelekt seniorów i pomagają im utrzymać dobrą kondycją umysłową.

Wielokrotnie organizowane są również ćwiczenia gimnastyczne. Mogą być one prowadzone przez pracowników lub samych uczestników. Warto zaznaczyć, że każdy DDP jest odmienną jednostką posiadającą własne kierownictwo i budżet, o którym decyduje gmina odpowiedzialna za utrzymanie domu. Bywalcy DDP mogą jedynie zdecydować się na obiady, które muszą być finansowane przez nich samych, choć osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na wsparcie ośrodka pomocy społecznej.

Autor:Sonata

(Visited 3 times, 1 visits today)