Emeryt a szef- nie daj sobą pomiatać!

Praca w dzisiejszych czasach przez wiele osób jest tak wysoko ceniona, że godzą się dla niej wyzbyć nawet własnej godności.

Godzą się na pracę po godzinach, wyzyskiwanie, poniżanie i brak szacunku. Wszystko w imię zachowania posady. A przecież nie powinno tak być. Godność osobista i szacunek dla własnej osoby to wartości, które powinniśmy wysoko cenić. Musimy też nauczyć się o nie walczyć. Przede wszystkim należy reagować na każde poniżenie, nawet jeśli wypływa ono z ust szefa. Musimy głośno i wyraźnie mówić o tym, co nie podoba nam się w ich zachowaniu.

Brak reakcji z naszej strony to zachęta do dalszego poniżania. Dość powszechną praktyką w firmach jest na przykład zasypywanie pracowników nadmiarem obowiązków i nadgodzin bez wypłacania żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Często zdarza się też, że zwierzchnicy przypisują sobie zasługi i osiągnięcia pracowników niższych szczeblem.

Takiemu traktowaniu poddawane są zwykle osoby starsze wiekiem, jako jednostki słabsze psychicznie i bardziej uległe.

W wielu przypadkach ta teoria się sprawdza. Większość z nich spuszcza z pokorą głowę i potulnie godzi się z tą sytuacją. Wszystko z obawy o utrzymanie pracy. Szef widząc, że pracownicy godzą się z tą sytuacją, nie widzi w niej nic nieodpowiedniego i kontynuuje taki system pracy.

Dlatego następnym razem, kiedy szef będzie próbował obciążyć cię zadaniem ponad twoje siły lub każe zostać po pracy, otwarcie wyraź swój sprzeciw. Spokojnie, ale zdecydowanie powiedz, dlaczego nie podoba ci się ta sytuacja.

Taka reakcja powinna przynieść oczekiwany skutek. Być może inni pójdą za Twoim przykładem i wspólnymi siłami uda się wam wywalczyć lepsze traktowanie. W razie ostrzejszych konfliktów możemy skorzystać z pomocy specjalistycznych instytucji, takich jak Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe, które będą cię wspierać w walce o twoje prawa.

Pamiętaj o tym, że żadne stanowisko, nawet najlepiej płatne nie jest warte tego, by cierpieć poniżenia ze strony szefa. Nawet jeśli sprzeciw przeciwko takiemu traktowaniu wiąże się z ryzykiem utraty pracy, musisz podjąć te ryzyko.

Jeśli ty sam nie będziesz szanował samego siebie i swojej pracy, inni też nie będą tego robić. Znając własną wartość, będziesz mógł skuteczniej walczyć o swoje prawa.