Ja wybrać dom opieki dla schorowanego rodzica?

Poglądy polskiego społeczeństwa na umieszczanie schorowanych rodziców w domach opieki zmieniają się z roku na rok. Jeszcze klika lat temu podjęcie takiej decyzji wiązało się z napiętnowaniem otoczenia i krzywymi spojrzeniami sąsiadów.

Dom opieki – wybieraj uważnie!

Osoba, która ją podjęła traktowana była jako wyrodne dziecko, które traktuje rodziców jako zbędny ciężar. Na szczęście powoli się to zmienia. Coraz więcej Polaków zaczyna rozumieć, że domy opieki stwarzają starszym osoby dogodne warunki do egzystencji, których my sami nie jesteśmy im zapewnić.

Troskliwa opieka, jaką chcielibyśmy otaczać rodziców często jest ponad nasze siły, szczególnie w połączeniu z obowiązkami zawodowymi i domowymi. Ważna jest również całodobowa opieka lekarska i możliwość kontaktu z innymi osobami w podobnym wieku.

Trudno zapewnić to wszystko we własnym zakresie, nawet wykazując się maksimum dobrej woli. Materiały prezentowane nam przez media w ostatnich latach również nie stawiają domów opieki w dobrym świetle. Pokazują placówki, w których starsze osoby są haniebnie zaniedbywane i nie traktowane z należytym szacunkiem. Na szczęście, ośrodki, o których mowa to jedynie niechlubne wyjątki.

Najlepsze domy opieki dla seniora

Dom opieki nie musi stanowić miejsca męczarni. Musimy jednak poświęcić trochę czasu na jego odpowiedni wybór. Przede wszystkim musimy dopuścić do głosu samych zainteresowanych, czyli naszych rodziców. Jeśli pozwala im na to stan zdrowia, powinni oglądać domy opieki razem z nami.

Musimy dać im możliwość wyboru. Domy opieki można podzielić na społeczne i prywatne. Wbrew pozorom te drugie nie zawsze zapewniają chorym lepszą opiekę. Zdarza się, że nie posiadają nawet wykwalifikowanej kadry przeszkolonej w opiece nad chorymi na demencję czy chorobę Alzheimera.

Domy prowadzone przez samorządy podlegają regularnej kontroli ośrodków opieki społecznej. Mają obowiązek zapewnić choremu opiekę wykwalifikowanych pracowników i odpowiednią do jego stanu terapię.

Mając możliwość wyboru, powinniśmy, więc skłaniać się raczej w kierunku domów opieki prowadzonych przez samorządy. Niestety, kolejka oczekujących na pobyt w takim domu jest zwykle dużo dłuższa niż w przypadku prywatnych domów opieki.

(Visited 25 times, 1 visits today)