Jak i gdzie funkcjonują uniwersytety III wieku?

Moda na tworzenie uniwersytetów przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku narodziła się we Francji. Pierwsza placówka tego typu powstała tam już w 1973r. Głównym celem jej działania miała być wielowymiarowa aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym, dzięki której można opóźnić pojawianie się objawów starzenia. Ponadto, podnosi się komfort psychiczny odbiorców.

Świadomość swojej dobrej kondycji intelektualnej odbija się natomiast na zdrowiu ogólnym. Siła umysłu pełni tu niebagatelną rolę. Przy odpowiednim nastawieniu ciało także pozostaje w lepszej formie. Jednym z podstawowych atutów UTW jest udostępnianie nauki ludziom, którzy bardzo często nie mieli możliwości ukończenia szkoły średniej lub wyższej ze względu na okres, w jakim przeżywali swą młodość.

Początkowo, słuchaczami były osoby, którym w edukacji przeszkodziła wojna. Jednak, jeszcze nawet kilkadziesiąt lat po niej, poziom nauczania nie był zadowalający, więc nadrobienie zaległości w jesieni życia bywa wspaniałą rekompensatą. Zajęcia na uniwersytetach III wieku to też sposób na wypełnienie wolnego czasu, którego nadmiar szczególnie doskwiera seniorom.

Liczy się także szansa na poznanie nowych ludzi i nawiązanie bliższych znajomości. Jest to istotne, gdyż wielu emerytów i rencistów ma poczucie wyizolowania ze społeczeństwa. Życie towarzyskie niweluje to odczucie i podnosi poziom samoakceptacji. Analizując korzyści, które przynoszą seniorom uniwersytety, nikt nie dziwi się, że na dzień dzisiejszy w naszym kraju funkcjonuje ok. 200 uniwersytetów. Pierwszy z nich powstał w roku 1975r. w Warszawie.

Wiele obecnych UTW to placówki o modelu brytyjskim. Oznacza to, że działają głównie na zasadzie samopomocy i wzajemnego wsparcia. Mimo tego, istnieje także szereg UTW w typie francuskim, gdzie zauważamy wysoki poziom dydaktyczny uzyskany, dzięki pomocy władz uczelnianych. Polskie uniwersytety III wieku oferują warsztaty artystyczne, w tym literackie, ćwiczenia ruchowe, naukę języków obcych, lekcje geografii a przede wszystkim, zajęcia traktujące o życiu seniora. Praktyczne porady, wielorodne wskazówki medyczne to tylko niektóre z propozycji.

Dokładny program nauczania bardzo często jest zależny od indywidualnych wymagań uczestników. Na podstawie większości głosów oraz luźnych propozycji dobierane są tematy kolejnych zajęć. W innych sytuacjach, prowadzący stara się przygotować treści, które będą w stanie zainteresować odbiorców w tym wieku. UTW są finansowane ze składek członkowskich lub dofinansowania z gminny.

Autor:Sonata