Nauka obsługi komputera szansą na pracę

Trendy demograficzne oraz zmiany jakie następują w potrzebach rynku pracy powodują, że w cenie zaczynając być osoby w wieku dojrzałym. Statystyczny polski emeryt to osoba, która ma dużo czasu, chęci i energii do działania.

Spadek aktywności polskich emerytów spowodowany jest obniżeniem stopy życiowej w związku z niższymi dochodami na emeryturze. Dlatego też statystyczny polski emeryt zamiast wykorzystać czas emerytury na samorozwój w wyniku poznawana nowych rzeczy, ogranicza swe zajęcia i zainteresowania. Ograniczenia w zakresie środków finansowych powodują, że nawet jeśli chciałby zdobyć nowe umiejętności, nie ma na to pieniędzy.

Wiele osób które przechodzą na emeryturę po jakimś czasie stwierdza, że jednak chciałaby wrócić do pracy. Zaczyna więc szukać nowej przy i bardzo często szybko zniechęca się wymaganiami i swoimi ograniczeniami. Dlatego tak ważne jest, aby aktywizować zawodowo osoby w wieku emerytalnym. Ważne jest, aby w odpowiedni sposób podbudować ich poczucie wartości oraz wiary w to, że mogą stanowić jeszcze bardzo wartościowych pracowników.

Należy pokazać emerytowi, że braki można nadrobić, ale że jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe ma ogromną wartość dla pracodawcy. Warto uzmysłowić, że wystarczy uzupełnić swoją wiedzę poprzez kursy i szkolenia, aby stać się naprawę konkurencyjnym na rynku pracy. Składając dokumenty na dane stanowisko startuje się w swego rodzaju konkursie. Ważne jest żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony.

Niestety wiele osób w wieku emerytalnym same dyskryminują swoją wartość jako pracownika. Swoją postawą mówią: „ja wiem, że mam doświadczenie i wiedzę, ale i tak wybierze pan kogoś młodszego”.

W Polsce działań aktywizujących osoby starsze jest coraz więcej. Organizowane są kursy i szkolenia, które mają wspomóc powrót do aktywności zawodowej. Najbardziej popularnym kursem jest kurs w zakresie obsługi komputera oraz korzystania ze stron internetowych.

Do standardu, jaki jest oferowany na tego typu kursach należy obsługa komputera od podstaw, w tym praca w środowisku MS Windows, praca w edytorze tekstu w zakresie podstawowych czynności, takich jak formatowanie i drukowanie tekstu.

Ponadto emeryci są też uczeni poruszania się w sieci internetowej, czyli wyszukiwania informacji, wysyłania wiadomości pocztowych, korzystania z komunikatorów.

(Visited 3 times, 1 visits today)