Ochrona przedemerytalna

Problematyka tak zwanej wcześniejszej emerytury to problematyka, która od dłuższego czasu nie schodzi z ust specjalistów od prawa pracy. Co jakiś czas przepisy dotyczące tego, komu przysługuje prawo do tak zwanej wcześniejszej emerytury zmieniają się.

Dlatego też w polskim prawodawstwie w branży prawa pracy, pojawiła się opcja tak zwanej ochrony przedemerytalnej. Pojęcie to oznacza, że obecnie pracodawca zatrudniający daną osobę na konkretnym stanowisku, nie może jej wypowiedzieć pracy w okresie dłuższym niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wiek emerytalny, jaki widnieje w powszechnym zapisie to 60 lat dla kobiety oraz 65 lat dla mężczyzny. Ochrona przedemerytalna dla pracowników zatrudnianych w tak zwanych szczególnych warunkach przewiduje dużo niższy wiek emerytalny. Nabycie prawa do tego rodzaju emerytury jest, więc ściśle uzależnione od wieku pracownika a także od okresu składkowego oraz nie składkowego.

Ochrona przedemerytalna nie obejmuje jednak sytuacji, kiedy zakład pracy zostaje postawiony w stan upadłości lub rozwiązania, ani kiedy umowa z pracownikiem, któremu do wieku emerytalnego brakuje 4-ech lub mniej lat (w przypadku stanowisk pracy o szczególnym charakterze), została rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Ochrona przedemerytalna chroni także pracownika, któremu jako powód wymówienia pracy, przedstawiona jest likwidacja jego miejsca pracy.

To, co trzeba także podkreślić to fakt, że tak zwana ochrona przedemerytalna obejmuje jedynie zakaz przed wypowiadaniem umów, ale nie chroni pracownika, który zostaje zwolniony dyscyplinarnie.

Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać poza nakazem natychmiastowego opuszczenia zakładu pracy, także wskazanie przyczyny uzasadniającej taką decyzję.

(Visited 5 times, 1 visits today)