Podnoszenie kwalifikacji a praca dla emeryta

Podnoszenie kwalifikacji jest jednym z ważnych elementów konkurencyjności pracownika na rynku pracy. Chęć szkoleń to dla pracodawcy sygnał, że pracownikowi zależy na ciągłym doskonaleniu, że jest ambitny i pełen zapału, żeby zdobywać nowe doświadczenie. To często sygnał, że w taką osobę warto zainwestować i na przykład powierzyć jej jakieś nowe, bardziej odpowiedzialne zadanie.


Szczególną grupę pracowników stanowią emeryci, jako grupa mająca nieco inne uprawnienia niż pozostali pracownicy. Osoba, która posiada już uprawnienia emerycie, ale która w dalszym ciągu pracuje zawodowo, powinna szczególnie dbać o swój samorozwój zawodowy.

Nawet największe doświadczenie zawodowe bez znajomości programów komputerowych może okazać się zbyt małym atutem, żeby przekonać pracodawcę do dalszej współpracy, jeśli jest on bombardowany ofertami młodych, wszechstronnie wykształconych osób.


Podnoszenie kwalifikacji wspiera w swoich działaniach Unia Europejska, która wskazuje na wyraźne braki w kwalifikacjach Europejczyków. Ma szczególne znaczenie w przypadku osób na emeryturze, które chcą wrócić na rynek pracy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może spowodować, że emeryt zdobędzie pracę.


Wbrew pozorom wielu pracodawców ma poważne problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Często przeszkoda jest zupełny brak doświadczenia zawodowego, w sytuacji, gdy stanowisko pracy wymaga chociaż minimalnej wiedzy w danym temacie.

Dlatego wzrasta zainteresowanie zatrudnianiem emerytów, jednak tu także istnieją pewne obwarowania. W każdym zawodzie istnieją niezbędne umiejętności bez którym nie ma możliwości prawidłowego wykonywania danego zakresu obowiązków.

Na jednym stanowisku będzie to obsługa komputera, na innym umiejętność obsługi wózka widłowego. Z uwagi na liczbę zawodów uprzywilejowanych w Polsce jest bardzo wiele tak zwanych młodych emerytów, czyli osób, które wykonując niebezpieczne zawody przechodzą bardzo wcześnie na emeryturę.

Są one w pełni sił, w wieku średnim, bądź dojrzałym i dlatego chcą dalej pracować. Jednak konieczne jest podniesienie ich kwalifikacji, tak aby osoby te stały się konkurencyjne.

Najczęstsze kursy z jakich korzystają osoby pracujące lub szukając pracy w wieku emeryckim to oczywiście kursy komputerowe.

(Visited 8 times, 1 visits today)