Wielu emerytów i rencistów odchodzi z pracy i z radością spędza pierwsze dni swojej zawodowej „wolności”. Czas wolny, możliwość odpoczynku, oddania się dawniej zaniechanym pasjom i spotkania z rodziną oraz znajomymi mogą skrzętnie wypełniać tygodnie czy nawet miesiące spokojnego życia. Jednak…

po jakimś czasie, praktycznie każdy zaczyna odczuwać znużenie.

Seniorzy na start!

Właśnie z tego powodu, tak istotna jest aktywizacja osób starszych przy wsparciu jednostek z zewnątrz. Gminy powinny pomagać w tworzeniu instytucji kulturalno-oświatowych, bliscy mają za zadanie dostarczać różne informacje na ten temat i zachęcać seniorów do podjęcia jakiegokolwiek działania. Udzielanie się w szerszych grupach pozwala nie tylko na czynny udział w życiu towarzyskim i społecznym, ale też na dowartościowanie się. Jeśli wybierzemy odpowiednie opcje, możemy także liczyć na inwestycję w zachowanie prawidłowej kondycji fizycznej.

Ruch to zdrowie!

Poza tym, że gimnastyka jest częścią zajęć w wielu placówkach dla seniorów takich, jak uniwersytety III wieku, kluby seniora czy domy dziennego pobytu, to organizowane są również zawody gminne, wojewódzkie i ogólnopolskie, których uczestnicy powinni mieć ukończone, co najmniej 50 lub 60 lat. Niektóre z nich są przeprowadzane przez koła zainteresowań, inne ogólnie dostępne.

Najczęściej pojawiające się koła to te strzeleckie i wędkarskie. Popularność zyskują również zawody w nordic walking. Zwykle aktywizujące seniorów z większego obszaru – województwa lub całego kraju, podzielone są na kilka etapów tak, by mogły w nich brać udział osoby o odmiennej kondycji. Wystarczy dołączyć do maratonu w późniejszej fazie.

Podobnie jest z biegami.

Organizowane są nawet spartakiady dla seniorów, zwane też senioriadami.

Składają się one z szeregu konkurencji dostosowanych do wieku i możliwości uczestników. Nagrodami są głównie pamiątkowe medale i dyplomy, choć czasem można liczyć również na drobny upominek rzeczowy. Jak widać, chęci organizatorów są naprawdę duże. Wielorodność dyscyplin, ich oryginalność i dostosowanie do stanu zdrowia seniorów sprawiają, że każdy może znaleźć sport idealny dla siebie. Potrzeba do tego także motywacji, którą wszyscy ludzie w jesieni życia powinni odnaleźć w samych sobie.

Dlatego SENIORZY – NA START!

Autor: Sonata

(Visited 4 times, 1 visits today)