Stop mobbingowi osób starszych w pracy. Prawa pracownika

Mobbing to nie tylko modne pojęcie, o którym sporo się słyszy w dzisiejszych czasach, ale niestety przykra rzeczywistość w wielu firmach. Pracownicy są systematycznie upewniani o swojej niższej pozycji, małej wartości i nieprzydatności. Bardzo często są też izolowani od reszty społeczności w firmie. Nakłada się na nich wiele dodatkowych obowiązków i bezkarnie przedłuża ich czas pracy.

Najpowszechniejszą formą mobbingu, z którą najczęściej się spotykamy jest wydłużanie czasu pracy, często o wiele godzin i brak jakiegokolwiek wynagrodzenia za nadgodziny. Zdarzają się też przypadki, że przełożeni lub starsi stażem pracownicy przypisują sobie pracę innych i ich zasługi. Z oczywistych względów nie wpływa to korzystnie na morale, samopoczucie i kondycję psychiczną pracowników. Niektóre osoby są szczególnie podatne na mobbing. Zwykle skupia się on na jednostkach słabszych psychicznie. Należą do nich między innymi osoby starsze. Szykanowani pracownicy rzadko kiedy mają odwagę sprzeciwić się takiemu traktowaniu i zwykle z pokorą godzą się na całą sytuację. A przecież nie musi tak być. Każdy z nas powinien znać swoją wartość i umieć walczyć o swoją godność.

Szacunek dla pracownika nie jest jego przywilejem, ale prawem, które bezwzględnie należy egzekwować. Pomoże nam w tym znajomość praw pracownika, z którymi nie każdy jest zaznajomiony. Warto zaopatrzyć się w kodeks pracy i zapoznać się z jego przepisami. Tylko znajomość własnych praw da nam możliwość efektywnej walki o ich poszanowanie i egzekwowanie. Na szczęście w walce o swoje dobre imię nie jesteśmy osamotnieni. Istnieje wiele organizacji i instytucji, które służą nam pomocą w trudnych sytuacjach związanych z mobbingiem. Jeśli czujemy się mobbowani, pierwsza organizacja, do której powinniśmy się zgłosić jest Międzynarodowa Organizacja Pracy. Swoją pomoc oferuje nam także Państwowa Inspekcja Pracy i działające w Polsce od 2002 roku Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe.

Nie bójmy się walczyć o swoje prawa. Głośne wyrażenie sprzeciwu przeciw złemu traktowaniu i szukanie pomocy u odpowiednich instytucji to jedyny sposób na poprawę swojej sytuacji jako pracownika. Jeśli pozostaniemy bierni nie powinniśmy łudzić się, że nasza sytuacja się poprawi.

(Visited 29 times, 1 visits today)