Upadłość konsumencka – jak ją przeprowadzić?

Nowelizacja ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym w obecnym brzemieniu obowiązuje od 31 marca 2009 roku. Zasadniczym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia osoby fizycznej będącej w ciężkiej sytuacji finansowych z powodów losowych, a także w spłaceniu wierzycieli konsumenta.

Mówiąc prościej – osoba, która ogłosi upadłość konsumencką ma prawo do likwidacji swojego majątku i spieniężenia go w celu spłacenia wszystkich długów. Jest to możliwość, z której mogą korzystać między innymi niewypłacalni klienci banków, którzy zaciągnęli wysokie pożyczki i mają trudności z ich spłatą.

Niestety od 31 marca 2009 roku krążą także niezbyt dobre informacje dotyczące tegoż prawa, ponieważ ustawa wprowadziła bardzo wyśrubowane wymagania dla wszystkich osób zamierzających ogłosić upadłość konsumencką.


Ustawa nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników
, natomiast ci, którzy mogą z niej skorzystać muszą znajdować się w trudnej sytuacji losowej, niezależnej od nich. Nagła choroba lub utrata pracy należą do takich właśnie sytuacji. Jeśli zaciągniemy kredyt już w momencie, gdy jesteśmy niewypłacalni, nie możemy ogłosić upadłości.

Specjaliści radzą, aby z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej korzystać jedynie w podbramkowych sytuacjach. Gdy mamy możliwość spłacania zadłużenia w inny sposób, zapomnijmy najlepiej o upadłości.

Dalej przez maksymalnie 5 lat będziemy spłacać dług według ustalonego przez sąd planu. Po upływie tego czasu możemy starać się o umorzenie pozostałych zobowiązań.

Po ogłoszeniu bankructwa będziemy musieli sprzedać mieszkanie, za które dostaniemy tyle pieniędzy ile wystarczy na spłatę zadłużenia i na roczne wynajęcie innego lokum.