Jakość powietrza w domu jest niezwykle istotna dla osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego jak chociażby astma i alergia. Szczególnie mocno cierpią mieszkańcy domów ogrzewanych tzw. piecami „kopciuchami”, gdzie głównym paliwem jest węgiel i drewno.

Domowa wentylacja – co warto o niej wiedzieć?

Stężenie dwutlenku węgla w takich pomieszczeniach mocno przekracza normy, co ma bezpośrednie przełożenie na pogorszenie stanu zdrowia. Co istotne, alergia może być uleczalna lecz astma już nie i każde nasilenie choroby powoduje nieodwracalne zmiany na gorsze.

Jak zminimalizować skutki fatalnego wpływu ogrzewania piecami starego typu na komfort oddychania?

Oczywiście najlepiej zmienić całkowicie sposób pozyskiwania ciepła poprzez wymianę pieca na bardziej ekologiczny lub przejść na ogrzewanie gazowe, bądź elektryczne. Są to wprawdzie inwestycje drogie, ale istnieje szereg programów, tak lokalnych jak i ogólnopolskich, gdzie można starać się o dotację w tym właśnie celu. Jednym z bardziej znanych jest program Czyste Powietrze dofinansowujący zmianę sposobu ogrzewania budynku, a także jego termomodernizację (ocieplenie), prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu lokalnych samorządów.

Wentylacja mechaniczna od A do Z

Planując kompleksowe prace modernizujące sposób ogrzewania domu właściciele szczególnie ci, borykający się z trudnościami przy oddychaniu powinni uwzględnić instalację centrali wentylacyjnej oraz rekuperatorów. Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która polega na ogrzewaniu pobranego z zewnątrz powietrza tym wywiewanym z budynku.

System zapewnia doskonałej jakości powietrze wewnątrz budynku, bez konieczności jego wietrzenia, a dodatkowo pozwala na znaczne oszczędności w poborze energii potrzebnej do procesu ogrzewania budynku – oszczędności mogą sięgnąć nawet 50 procent w stosunku do wcześniejszych kosztów. Dzięki rekuperacji powietrze wewnątrz pozbawione jest szkodliwych dla organizmu substancji, nie występuje też zjawisko pleśni i grzybów.

Zmiana systemu ogrzewania domu z paliw stałych na źródła ekologiczne to nie tylko korzyść dla własnego zdrowia, to także okazanie szacunku dla środowiska.

(Visited 54 times, 1 visits today)