Wolny czas seniora, czyli dokąd pójść, żeby się nie nudzić?

Teorię mówiącą o tym, że do ciekawego spędzania czasu niezbędne są pieniądze można spokojnie włożyć między bajki. Owszem, mając odpowiednie zasoby finansowe można znacznie bardziej uatrakcyjnić swoje życie. Jednak będąc emerytem nie zawsze mamy wystarczająco dużo funduszy, pomysłów i sił, by…

samemu zorganizować sobie rozrywkę inną niż oglądanie telewizji, czytanie książek lub rozwiązywanie krzyżówek.

A jak wskazują badania, właśnie te trzy czynności są najczęściej podejmowane przez polskich seniorów.

W gruncie rzeczy, nie mają one negatywnego wpływu na nasze życie, ale czy naprawdę są w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby starszej osoby? Specjaliści jednoznacznie stwierdzają, że zaspokojenie potrzeb przynależności, akceptacji czy samorozwoju nie nastąpi przy takim trybie życia. Dlatego samorządy gminne są zachęcane do podejmowania kolejnych działań mających na celu powstawanie placówek kulturalno-oświatowych dla osób starszych. Finansowane przez gminy, czasem przy niewielkim dodatku pochodzącym od drobnych kwot wpłacanych przez samych uczestników stają się istotnym punktem życia towarzyskiego emerytów i rencistów.

Przede wszystkim, placówki takie, jak uniwersytety trzeciego wieku, domy dziennego pobytu czy kluby seniora mają zapewniać dostęp do różnorodnych form rozrywki, o które ciężko nam, na co dzień. Dlatego zatrudniani w nich specjaliści dbają o wszechstronny rozwój starszego człowieka, bez względu na jego dokładny wiek.

Dzięki temu, że będzie bezustannie pracował intelektualnie i fizycznie, z pewnością uda mu się dłużej zachować dobry stan zdrowia. Dodatkowo, zyska możliwość rozwijania pasji, którym nie mógł poświęcić się w czasie lat pracy. Różne koła tematyczne czy warsztaty pozwalają zdobywać nowe doświadczenia i odnajdować w sobie nieznane dotąd umiejętności i talenty. Poza tym, tego typu instytucje regularnie organizują wycieczki. Wyjazdy krajoznawcze, odwiedzanie muzeów, sanatoriów czy sanktuariów to wyjątkowe atrakcje dla starszych osób. Tym bardziej, że dzięki wyjazdom grupowym są one znacznie tańsze. Bywa też, że gmina stara się dofinansować wycieczkę, co również znacznie odciąża uczestników. Działalność placówek k-o naprawdę podnosi standard życia seniora, nie wymagając od niego większego wkładu finansowego.

Co więcej, część instytucji zapewnia swym podopiecznym bezpłatny dowóz do swojej siedziby z ich miejsca zamieszkania.

Autor: Sonata