Wiedza i doświadczenie – emeryt w pracy

Zatrudniając nowego pracownika warto rozważyć zatrudnienie osoby na emeryturze. Sytuacja w której zatrudniany pracownik posiada uprawnienia do emerytury może być dla firmy korzystna finansowo.

Należy jednak dodać, że zatrudniając emeryta firma będzie miała z tego tytułu obowiązki wobec ZUS, ponieważ należy do końca każdego roku kalendarzowego zgłosić łączną kwotę przychodów, jakie osiągnął zatrudniony w firmie emeryt.

Decyzja o zatrudnieniu emeryta w dużym stopniu zależy także od zespołu, jaki tworzy daną firmę.

Inaczej sytuacja wygląda w młodym zespole, inaczej tam, gdzie jest duża rozpiętość wiekowa. To pracodawca musi określić, jak zatrudnienie osoby w starszym wieku wpłynie na resztę pracowników – czy będzie mobilizowało resztę drużyny do pracy, czy zbuduje pozytywny wizerunek szefa jako mądrego pracodawcy.

Analizując sytuację należy wziąć pod uwagę, że wiedza oraz doświadczenie zawodowe pracownika przebywające na emeryturze może przynieść firmie wiele korzyści. Z jednej strony, będą to korzyści z wykonanej pracy, z drugiej to, że pozostali pracownicy, będą mogli uczyć się w oparciu o doświadczenie starszego kolegi, czy koleżanki.

Zdecydowanym plusem osób w wieku emerytalnym, które chcą dalej pracować, jest duża dyspozycyjność, chęć angażowania się w firmę i potrzeba czucia się potrzebnym.

W Polsce dopiero przyjmuje się model kariery zawodowej oparty na zasadzie, że to właśnie w dojrzałym wieku zaczyna się w pełni wykorzystywać swoje możliwości, swój potencjał. Osoby dojrzałe, z ustabilizowaną sytuacją życiową mogą bez ograniczeń realizować swe cele zawodowe. Dla wielu osób to właśnie wiek dojrzały jest czasem największych sukcesów na tym polu. Wynika to z wielu elementów, na które składają się, zdobyte przez lata pracy doświadczenie, większa odporność na stres niż u osób zaczynających dopiero karierę zawodową, większa odwaga do podejmowania suwerennych decyzji. Dojrzały pracownik wnosi cały swój potencjał intelektualny, ale i emocjonalny, dzięki czemu młodsza część zespołu może wielu rzeczy się nauczyć.

Warto wykorzystać potencjał, jaki mają osoby po 60 roku życia. Nasza cywilizacja sprawia, że żyjemy dłużej, ale i zdrowiej, ponieważ dbamy o swoją kondycję, co pozwala do późnej starości utrzymać wysoką formę, zarówno fizyczną jak i intelektualną.

To, że osoba na emeryturze chce dalej pracować świadczy o jej żywotności, energii, potencjale a to w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem daje bardzo dobry materiał na pracownika.

Roma Czerkas

(Visited 13 times, 1 visits today)